Ծառայությունների մատուցման պայմաններ

Carelon Behavioral Health, Inc. («Carelon Behavioral Health կայք»), ներառյալ բոլոր տեղեկությունները, ծրագրակազմը, ապրանքներն ու ծառայությունները, որոնք հասանելի են կայքում կամ առաջարկվում են որպես Carelon Behavioral Health կայքի մաս կամ հետ միասին, ձեզ՝ օգտվողին, պայմանավորված է այստեղ նշված բոլոր պայմանների, պայմանների, քաղաքականության և ծանուցումների ընդունումով: Carelon Behavioral Health կայքի ձեր շարունակական օգտագործումը նշանակում է ձեր համաձայնությունը բոլոր այս Պայմանների և դրույթների, ինչպես նաև Carelon Behavioral Health-ի կողմից կատարված դրույթների և դրույթների ցանկացած փոփոխության հետ: Carelon Behavioral Health-ը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել այս Պայմաններն ու Պայմանները՝ թարմացնելով այս հրապարակումը, իսկ նոր պայմանները ուժի մեջ կմտնեն հրապարակման օրվանից: Դուք պետք է վերանայեք այս Պայմաններն ու Պայմանները ամեն անգամ, երբ օգտագործում եք Carelon Behavioral Health կայքը, քանի որ դրանք պարտադիր են ձեզ համար: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՔ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԱՅՍ ՎԵԲ ԿԱՅՔԸ:

Վարքագծային առողջության վերաբերյալ խորհուրդներ չկան
Carelon Behavioral Health կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը և բովանդակությունը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կանխարգելման և կրթական նյութերով և կլինիկական ուղեցույցներով, ընդհանուր բնույթ ունեն և տրամադրվում են միայն տեղեկատվական նպատակներով: Carelon Behavioral Health կայքում ներկայացված բովանդակությունը չպետք է դիտարկվի որպես բժշկական, հոգեբուժական, հոգեբանական կամ վարքագծային առողջության պահպանման խորհուրդ: Բժշկական կամ վարքագծային առողջական վիճակի հետ կապված ցանկացած հարցի դեպքում միշտ դիմեք ձեր բժշկի կամ այլ որակավորված բուժաշխատողի խորհրդին: Carelon Behavioral Health կայքում պարունակվող ոչինչ նախատեսված չէ բժշկական ախտորոշման կամ բուժման համար օգտագործելու կամ որակյալ առողջապահական մասնագետի հետ խորհրդակցությանը փոխարինելու համար: Երբեք մի արհամարհեք բժշկական կամ վարքագծային առողջապահական խորհուրդը կամ հետաձգեք այն փնտրելը Carelon Behavioral Health կայքում կարդացածի պատճառով:

Carelon Behavioral Health-ը խորհուրդ չի տալիս կամ հաստատում որևէ կոնկրետ թեստեր, ապրանքներ կամ ընթացակարգեր, որոնք կարող են նշված լինել Carelon Behavioral Health կայքում: Կայքում արտահայտված ցանկացած կարծիք առանձին հեղինակների կարծիքն է, այլ ոչ թե Carelon Behavioral Health-ի:

Մինչ Carelon Behavioral Health-ը հաճախ թարմացնում է իր բովանդակությունը, բժշկական տեղեկատվությունը արագ փոխվում է: Հետևաբար, որոշ տեղեկություններ կարող են հնացած լինել:

Անձնական և ոչ առևտրային օգտագործում
Carelon Behavioral Health կայքը ձեր անձնական և ոչ առևտրային օգտագործման համար է: Որպես Carelon Behavioral Health կայքի ձեր շարունակական օգտագործման պայման, դուք երաշխավորում եք Carelon Behavioral Health-ին, որ չեք օգտագործի Carelon Behavioral Health կայքը որևէ նպատակով, որն անօրինական է կամ արգելված սույն Պայմաններով և դրույթներով:

Ոչ մի երաշխիք չկա
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԿԱՐԵԼՈՆԻ ՎԱՐՔԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԸ ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍՏԻԿՈՎ: ԿԱՐԵԼՈՆԻ ՎԱՐՔԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՁԵԶ «Ինչպես որ կա», ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԿԱՄ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ՆԱԽԻԱԼԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՂ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: «CARELON BEHAVIORAL HEALTH»-ը ԵՐԱՇԽԻՔ ՉԻ ՏԱԼԻՍ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԵԲ ԿԱՅՔՈՒՄ պարունակվող ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ Է ԴԵՂԱԳՐՈՎ ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ:

Ո՛չ Carelon Behavioral Health-ը, ո՛չ նրա աշխատակիցները, գործակալները, երրորդ կողմի տեղեկատվության մատակարարները, առևտրականները, արտոնագրողները կամ նմանատիպ այլ անձինք չեն երաշխավորում, որ Carelon Behavioral Health կայքը կամ դրա աշխատանքը կլինի ճշգրիտ, հուսալի, անխափան կամ առանց սխալների: Թեև Carelon Behavioral Health-ը միջոցներ է ձեռնարկել պաշտպանելու անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը և անվտանգությունը, որը դուք կիսում եք մեզ հետ, Carelon Behavioral Health-ը չի երաշխավորում, որ Carelon Behavioral Health կայքը պաշտպանված է երրորդ անձանց կողմից մեր անվտանգությունը ներթափանցելու բոլոր ձևերից: գաղտնիության միջոցներ: Դուք պատասխանատու եք տվյալների մուտքագրման և ելքի ճշգրտության, տվյալների կրկնօրինակման և վնասակար կամ վնասակար համակարգչային ծրագրերից պաշտպանելու համար ձեր սեփական համակարգչային համակարգերում: Եթե ​​Carelon Behavioral Health կայքի ձեր օգտագործումը հանգեցնում է գույքի, նյութերի, սարքավորումների կամ տվյալների սպասարկման կամ փոխարինման անհրաժեշտության, Carelon Behavioral Health-ը պատասխանատվություն չի կրում այդ ծախսերի համար:

Դուք ընդունում եք, որ Carelon Behavioral Health կայքի հետ կապված, տեղեկատվությունը կփոխանցվի տեղական փոխանակման, փոխանակման և ինտերնետ կապի գծերի միջոցով, ինչպես նաև երթուղիչների, անջատիչների և այլ սարքերի միջոցով, որոնք պատկանում, պահպանվում և սպասարկվում են երրորդ կողմի տեղական փոխանակման և միջքաղաքային տարածքների կողմից: օպերատորներ, կոմունալ ծառայություններ, ինտերնետ ծառայություններ մատուցողներ և այլք, որոնք բոլորը դուրս են Carelon Behavioral Health-ի վերահսկողությունից և իրավասությունից: Համապատասխանաբար, Carelon Behavioral Health-ը պատասխանատվություն չի կրում կամ առնչվում է Carelon Behavioral Health կայքի օգտագործման հետ կապված ցանկացած տվյալների կամ այլ տեղեկատվության հետաձգման, ձախողման, ընդհատման, ընդհատման կամ փչացման համար:

Ոչ մի գործակալ կամ ներկայացուցիչ իրավասու չէ ստեղծել որևէ երաշխիք Carelon Behavioral Health կայքի վերաբերյալ Carelon Behavioral Health-ի անունից: Carelon Behavioral Health-ը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել կամ դադարեցնել վեբ կայքի ցանկացած ասպեկտ կամ առանձնահատկություն:

Պատասխանատվության բացառումը
Ոչ մի պարագայում, ներառյալ անփութությունը, Carelon- ի վարքագծի ստեղծման, արտադրության, պահելու կամ տարածման մեջ ներգրավված որեւէ մեկը կարող է պատասխանատվություն կրել ցանկացած ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ կամ հետեւողական վնասների եւ ծախսերի համար, ինչը, ներառյալ, առանց սահմանափակումների , ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԿՈՐՍՎԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿՈՐՍՏԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԲԻԶՆԵՏԻ ԸՆԴԱՃԱՐԻՑ ԲԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐ, որոնք բխում են կամ ՈՐևէ կերպ ԿԱՊՎԱԾ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, որոնք ՍՏԱՆԱՑՎԵԼ ԵՆ «CARELON BEHAVIORAL HEALTH» ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ԱՆԿԱՆՈՆ ԱՅԴ ՎՆԱՍՆԵՐԸ ՀԻՄՆՎԱԾ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ, ԽԻՍՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՄ ՀԱԿԱՌԱԿԻՑ՝ ԱՆԳԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Քանի որ որոշ նահանգներ չեն թույլատրում հետևանքային կամ պատահական վնասների համար պատասխանատվության բացառումը կամ սահմանափակումը, վերը նշված սահմանափակումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա:

Փոխհատուցում
Դուք համաձայնում եք պաշտպանել, փոխհատուցել և անվնաս պահել Carelon Behavioral Health-ին, նրա սպաներին, տնօրեններին, աշխատակիցներին և գործակալներին, արտոնագրողներին և մատակարարներին ցանկացած պահանջներից, գործողություններից կամ պահանջներից, պարտավորություններից և հաշվարկներից, ներառյալ, առանց սահմանափակման, ողջամիտ իրավական և հաշվապահական վճարներ, առաջացած կամ ենթադրաբար հետևանք է Carelon Behavioral Health կայքի կամ Carelon Behavioral Health կայքի միջոցով առաջարկվող որևէ բովանդակության, ապրանքի կամ ծառայության կողմից, որը խախտում է կամ ենթադրվում է, որ խախտում է սույն Պայմաններն ու Պայմանները: Carelon Behavioral Health-ը ձեզ անհապաղ ծանուցում է ցանկացած նման հայցի, հայցի կամ վարույթի մասին և ողջամտորեն կհամագործակցի ձեզ հետ, ձեր հաշվին, ձեր պաշտպանության համար ցանկացած նման հայցի, հայցի կամ վարույթի վերաբերյալ:

Առաջարկվող հղում
Carelon Behavioral Health կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի վեբ կայքեր, որոնք առաջարկվում են այլ կողմերի կողմից, բացի Carelon Behavioral Health-ից: Նման հիպերհղումները տրամադրվում են միայն ձեր հղման և հարմարության համար: Carelon Behavioral Health-ը չի վերահսկում նման այլ վեբ կայքերը և պատասխանատվություն չի կրում դրանց բովանդակության համար, ինչպես նաև Carelon Behavioral Healths-ի կողմից նման վեբ կայքերի հիպերհղումների ներառումը ենթադրում է նման վեբ կայքերի նյութի որևէ հաստատում կամ դրանց օպերատորների հետ որևէ կապ: Սույն Պայմաններն ու Պայմանները վերաբերում են բացառապես Carelon Behavioral Health կայքին, և դուք պետք է վերանայեք ցանկացած կայքի պայմաններն ու պայմանները, որոնց մուտք եք գործում այս կայքի հիպերհղման միջոցով:

Եթե ​​այլ բան արգելված չէ սույն Համաձայնագրի պայմաններով, դուք սույնով լիցենզավորված եք ստեղծելու հիպերհղումներ Carelon Behavioral Health կայքի բովանդակությանը, պայմանով, որ հիպերհղումը ճշգրիտ նկարագրում է բովանդակությունը, ինչպես հայտնված է կայքում: Carelon Behavioral Health-ը իրեն իրավունք է վերապահում ընդհանրապես չեղյալ համարել այս լիցենզիան, կամ ցանկացած պահի հատուկ հղումներ օգտագործելու ձեր իրավունքը և կարող է կոտրել ցանկացած հիպերհղում իր հայեցողությամբ: Ոչ մի դեպքում չեք կարող «շրջանակել» Carelon Behavioral Health կայքը կամ դրա բովանդակությունից որևէ մեկը կամ պատճենել այս կայքի մասերը սերվերի վրա, բացառությամբ ինտերնետ ծառայության մատակարարի կողմից էջերի պատահական քեշավորման մասի: Carelon Behavioral Health կայքի յուրաքանչյուր էջ պետք է ամբողջությամբ ցուցադրվի (ներառյալ բոլոր ապրանքանիշերը, բրենդինգը, գովազդը և գովազդային նյութերը), առանց որևէ ուղեկցող շրջանակի, եզրագծի, լուսանցքի, դիզայնի, ապրանքանիշի, ապրանքանիշի, գովազդի կամ գովազդային նյութերի, որոնք սկզբնապես ցուցադրված չեն: էջը կայքի ներսում:

հեղինակային իրավունք
Բացառությամբ Միացյալ Նահանգների հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով հանրային տիրույթում գտնվող նյութերի, Carelon Behavioral Health կայքում պարունակվող բոլոր նյութերը (ներառյալ ծրագրակազմը, HTML կոդը, Java հավելվածները, Active X վերահսկիչները և այլ ծածկագիրը) պաշտպանված են Միացյալ Նահանգների և հեղինակային իրավունքի մասին օտարերկրյա օրենքներով: Բացառությամբ սույն Պայմաններում և դրույթներում ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի, դուք չեք կարող պատճենել, տարածել, փոխանցել, ցուցադրել, կատարել, վերարտադրել, հրապարակել, լիցենզավորել, փոփոխել, վերաշարադրել, ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ, փոխանցել կամ վաճառել Carelon Behavioral-ում պարունակվող ցանկացած նյութ: Առողջապահական կայք առանց հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ նախնական համաձայնության: Carelon Behavioral Health կայքում պարունակվող նյութերից ոչ մեկը չի կարող հակադարձ նախագծվել, ապամոնտաժվել, ապակոմպիլյացվել, արտագրվել, պահպանվել որոնման համակարգում, թարգմանվել որևէ լեզվով կամ համակարգչային լեզվով, վերափոխվել ցանկացած ձևով կամ որևէ կերպ (էլեկտրոնային, մեխանիկական, ֆոտովերարտադրում, ձայնագրում կամ այլ կերպ), վերավաճառվում կամ վերաբաշխվում են առանց Carelon Behavioral Health-ի նախնական գրավոր համաձայնության: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք պատրաստել Carelon Behavioral Health կայքում ցուցադրվող նյութերի միայնակ պատճենները միայն ձեր անձնական և ոչ առևտրային օգտագործման համար, պայմանով, որ ցանկացած պատճեն ներառում է հեղինակային իրավունքը և Carelon Behavioral Health կայքի նյութերի հետ ցուցադրվող այլ ծանուցումներ: Դուք չեք կարող նման պատճենները տարածել ուրիշներին, անկախ նրանից՝ վճարովի կամ այլ նկատառումներով, առանց Carelon Behavioral Health-ի կամ պատճենված նյութի հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության: Carelon Behavioral Health կայքի նյութերը տարածելու կամ այլ նպատակներով վերարտադրելու հարցումները պետք է ուղարկվեն Իրավաբանական խորհրդատուի ուշադրությանը հետևյալ հասցեով. regulatory@carelon.com. Այս դրույթի խախտումը կարող է հանգեցնել խիստ քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության:

Carelon Behavioral Health վեբ կայքի ողջ բովանդակությունը հեղինակային իրավունքի հեղինակ է © 2023 Carelon: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.

Ապրանքային նշաններ
Carelon Behavioral Health-ը և Carelon Behavioral Health.com-ը Carelon Behavioral Health-ի ապրանքանիշերն են կամ գրանցված ապրանքային նշանները և պաշտպանված են նահանգային և դաշնային ապրանքային նշանների օրենքներով: Այլ ապրանքանիշերը հայտնվում են Carelon Behavioral Health կայքում՝ իրենց համապատասխան սեփականատերերի թույլտվությամբ: Carelon Behavioral Health կայքում հայտնված ապրանքային նշանների ձեր չարտոնված օգտագործումը կարող է լինել ապրանքանիշի խախտում, որը կարող է ենթարկել ձեզ զգալի քաղաքացիական տույժերի:

Արտոնությունների դադարեցում
Carelon Behavioral Health-ը իրավունք է վերապահում դադարեցնել Carelon Behavioral Health կայքի ամբողջ կամ որևէ մասի օգտագործման ձեր արտոնությունը, եթե դուք խախտում եք այս Պայմաններից և Պայմաններից որևէ մեկը: Եթե ​​Carelon Behavioral Health-ը ծանուցում է ստանում կամ այլ կերպ հայտնաբերում է, որ դուք հրապարակել եք նյութ, որը խախտում է մեկ այլ կողմի հեղինակային իրավունքը կամ ապրանքանիշի իրավունքները կամ խախտում է մեկ այլ կողմի գաղտնիության կամ հրապարակայնության իրավունքները, Carelon Behavioral Health-ը կարող է դադարեցնել ձեր մուտքը Carelon Behavioral Health կայք, ներառյալ ձեր բոլորը: արտոնություններ կամ հաշիվներ, որոնք դուք կարող եք ստեղծել՝ կապված Carelon Behavioral Health կայքի հետ:

Իրավասություն
Carelon Behavioral Health կայքը վերահսկվում և շահագործվում է Carelon Behavioral Health-ի կողմից՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա Համագործակցությունում գտնվող իր գլխավոր գրասենյակից: Carelon Behavioral Health-ը չի պնդում, որ Carelon Behavioral Health կայքի նյութերը տեղին են կամ հասանելի են այլ վայրերում օգտագործելու համար: Նրանք, ովքեր ընտրում են մուտք գործել Carelon Behavioral Health կայք այլ վայրերից, դա անում են իրենց նախաձեռնությամբ և պատասխանատու են տեղական օրենքներին համապատասխանելու համար, եթե և որքանով են կիրառելի տեղական օրենքները: «Carelon Behavioral Health» կայքը նախատեսված չէ «Carelon Behavioral Health»-ին ենթարկելու որևէ պետության, երկրի կամ տարածքի օրենքներին կամ իրավասությանը, բացի Վիրջինիայի Համագործակցությունից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից:

Մնացուկ
Սույն Պայմանների և պայմանների դրույթները, որոնք վերնագրված են «Ոչ երաշխիքներ», «Պատասխանատվության բացառում», «Փոխհատուցում», «Իրավասություն» և «Ընդհանուր դրույթներ» վերնագրված են մինչև սույն պայմանագրի դադարեցումը:

Ընդհանուր դրույթներ
Բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են վեբ կայքի «Իրավական ծանուցման» մեջ, սույն Պայմաններն ու Պայմանները, Carelon Behavioral Health-ի Գաղտնիության հայտարարության հետ միասին, կազմում են ձեր և Carelon Behavioral Health-ի միջև ամբողջ համաձայնությունն ու փոխըմբռնումը Carelon Behavioral Health-ի օգտագործման վերաբերյալ: կայք՝ փոխարինելով բոլոր նախկին կամ ժամանակակից հաղորդակցությունները և/կամ առաջարկները: Սույն Պայմաններն ու Պայմանները նույնպես բաժանելի են, և այն դեպքում, երբ որևէ դրույթ ճանաչվում է անվավեր կամ անիրագործելի, այդպիսի անվավերությունը կամ անիրագործելիությունը որևէ կերպ չի ազդի մնացած դրույթների վավերականության կամ կիրառելիության վրա: Սույն Պայմանների և դրույթների տպագիր տարբերակը թույլատրելի է դատական ​​կամ վարչական վարույթում, որը հիմնված է կամ առնչվում է Carelon Behavioral Health կայքի օգտագործման նույն չափով և ենթակա է նույն պայմաններին, ինչ ի սկզբանե ստեղծվել և պահպանվել են տպագիր այլ բիզնես փաստաթղթերն ու գրառումները: ձեւը.

Ծանուցումներ
Carelon Behavioral Health-ը կարող է ձեզ ծանուցում ուղարկել այս Պայմանների և Պայմանների համաձայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով, Carelon Behavioral Health կայքում տեղադրված ընդհանուր ծանուցման կամ գրավոր հաղորդակցության միջոցով, որն ուղարկվել է ԱՄՆ առաջին կարգի փոստով ձեր հասցեին, որը գրանցված է Carelon Behavioral Healths-ում: հաշվի տվյալները: Դուք կարող եք ցանկացած պահի ծանուցել Carelon Behavioral Health-ին էլեկտրոնային փոստի միջոցով Carelon Behavioral Health-ին կամ նամակով, որը ուղարկվել է առաջին կարգի փոստային առաքմամբ, պատրաստված ԱՄՆ փոստով կամ գիշերային սուրհանդակով հետևյալ հասցեով.

Carelon վարքագծային առողջություն
22001 Loudoun County Parkway E1-2-200
Ashburn, VA 20147 թ

Վերանայված՝ հուլիսի 2012թ