Contact

CRISISDIENSTEN

Als u of iemand om wie u geeft een geestelijke gezondheids- of middelenmisbruik heeft, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact met ons opnemen (bellen of sms'en).

Tekst- en chatsystemen zijn op zondag 4 februari van ongeveer 6 uur tot 8 uur offline vanwege onderhoud. Als u gedurende deze periode dringende hulp nodig heeft, kunt u ons bellen op 833-710-6477. Als u denkt dat uw veiligheid of die van iemand anders in direct gevaar is, bel dan 911 voor hulp.

Maak contact met de tien centra voor geestelijke gezondheid in de gemeenschap in New Hampshire

Leden van de media, gelieve contact op te nemen met: tina.gaines@elevancehealth.com