O nas

Jako operator ogólnostanowego punktu dostępowego New Hampshire Rapid Response Access Point (NHRRAP), Beacon jest odpowiedzialny za scentralizowane centrum kontaktowe dla osób doświadczających kryzysu psychicznego i/lub używania substancji. Nasze centrum kontaktowe konsoliduje i usprawnia dostęp do usług związanych ze zdrowiem psychicznym i zaburzeniami używania substancji, gdy jest to najbardziej potrzebne.

Usługi kryzysowe są dostępne dla każdego w New Hampshire. W zależności od potrzeb centrum kryzysowe może:

  • Wyślij członka zespołu ze środowiskowego ośrodka zdrowia psychicznego, aby spotkał się z tobą dokładnie tam, gdzie jesteś – w twoim domu lub innym miejscu w społeczności.
  • Zapewnij szybkie reagowanie na kolejne spotkania, które obejmują usługi interwencji kryzysowej.
  • W razie potrzeby skierować Cię do opcji leczenia szpitalnego, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – także w święta.