Opcje zdrowia beacon
Twoje prawa i obowiązki

Uzyskując dostęp do behawioralnych usług zdrowotnych za pośrednictwem Carelon Behavioral Health, mieszkańcy New Hampshire mają następujące prawa:

 • być traktowanym z szacunkiem i godnością
 • Aby chronić swoją prywatność
 • Aby pomóc w opracowaniu planu opieki z usługami spełniającymi Twoje potrzeby
 • Uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących Twojej opieki nad zdrowiem psychicznym
 • Otrzymywanie usług w dostępnej lokalizacji
 • Aby poprosić lokalne agencje o informacje o nazwiskach, lokalizacji, numerach telefonów i językach
 • Uwolnić się od odosobnienia i ograniczeń
 • Aby otrzymać usługi odpowiednie dla wieku i kultury
 • Zapewnienie bezpłatnego tłumacza przysięgłego i tłumaczonych materiałów
 • Aby zrozumieć dostępne opcje leczenia i alternatywy
 • Odrzucić proponowane leczenie
 • Aby otrzymać opiekę, która nie dyskryminuje Cię (np. wiek, rasa, rodzaj choroby)
 • Uwolnić się od wykorzystywania seksualnego lub molestowania
 • Aby otrzymać wyjaśnienie wszystkich przepisanych leków i możliwych skutków ubocznych
 • Aby wydać zawczasu zalecenie określające twoje wybory i preferencje dotyczące opieki psychiatrycznej
 • Aby otrzymać wysokiej jakości usługi, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia
 • Aby złożyć skargę
 • Aby złożyć odwołanie na podstawie pisemnego zawiadomienia o działaniu
 • Aby złożyć wniosek o przeprowadzenie administracyjnej (rzetelnej) rozprawy
 • Aby poprosić i otrzymać kopię Twojej dokumentacji medycznej oraz poprosić o zmiany. Zostaniesz poinformowany o kosztach kopiowania.
 • Bądź wolny od odwetu
 • Możesz również skontaktować się z Biurem Praw Obywatelskich, aby uzyskać więcej informacji pod adresem: http://www.hhs.gov/ocr

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika odpowiada na obawy, skargi i prośby o pomoc klientów, pracowników i członków społeczeństwa dotyczące zdrowia psychicznego oraz zapewnia bezpłatne i poufne usługi, które obejmują DHHS. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest zaangażowane w utrzymywanie środowiska wspierającego prawa obywatelskie wszystkich obsługiwanych osób. Jest niezależny od Carelon Behavioral Health.

Godziny pracy

8:00-4:30, od poniedziałku do piątku

Numer telefonu

Telefon: (603) 271-6941
Bezpłatny numer: (800) 852-3345, wew. 6941
Przekaźnik dostępu TDD: (800) 735-2964
Numer faksu: (603) 271-4632

E-mail

Ombudsman@dhhs.nh.gov

Adres

Ulica:
105 Pleasant Street
Concord, NH 03301

Adres do korespondencji:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej NH
129 Pleasant Street
Concord, NH 03301

Więcej informacji na stronie: https://www.dhhs.nh.gov/oos/ombudsman/index.htm

Oszustwa i nadużycia

Aby zgłosić podejrzenie oszustwa i nadużycia Medicaid, prosimy o kontakt z Carelon Behavioural Health Director of Program Integrity:

 • Osobiście dzwoniąc pod numer 757-744-6513.
 • Poufnym faksem na numer 757-459-7589.
 • E-mailem na Program.IntegrityReferrals@carelon.com
 • Wysyłając pisemne zgłoszenie na adres:
  • Infolinia ds. zgodności i etyki
   Centrum Operacyjne Norfolk
   240 Bulwar Korporacyjny, Apartament 100
   Norfolk, Wirginia 23502
 • Anonimowo dzwoniąc na infolinię ds. zapobiegania oszustwom i nadużyciom pod numerem 888-293-3027.