Liên Hệ

DỊCH VỤ KHỦNG HOẢNG

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn quan tâm đang gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích, bạn có thể liên hệ (gọi hoặc nhắn tin) cho chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Có một cơ hội nhỏ là các dịch vụ trò chuyện và văn bản có thể bị ảnh hưởng bởi các bản cập nhật được thực hiện cho hệ thống của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối Thứ Bảy ngày 9/10 đến 6 giờ sáng ngày Thứ Bảy 9/11. Trong thời gian này, nếu bạn cần hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 833-710-6477. Nếu bạn cảm thấy sự an toàn của mình hoặc người khác đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, vui lòng gọi 911 để được hỗ trợ.

Kết nối với Mười Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng ở New Hampshire

Các thành viên của Phương tiện, xin vui lòng liên hệ tina.gaines@elevancehealth.com