Liên Hệ

DỊCH VỤ KHỦNG HOẢNG

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn quan tâm đang gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích, bạn có thể liên hệ (gọi hoặc nhắn tin) cho chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào, nhưng tin nhắn / trò chuyện sẽ không hoạt động từ 7 giờ sáng đến 7 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng XNUMX, do yêu cầu bảo trì hệ thống. Nếu bạn đang cố gắng liên hệ với chúng tôi trong khung thời gian này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 833-710-6477.

Kết nối với Mười Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng ở New Hampshire

Các thành viên của Phương tiện, xin vui lòng liên hệ Leslie.porras@anthem.com