Liên hệ

DỊCH VỤ KHỦNG HOẢNG

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn quan tâm đang gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích, bạn có thể liên hệ (gọi hoặc nhắn tin) cho chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Hệ thống nhắn tin và trò chuyện sẽ ngoại tuyến vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 từ khoảng 8 giờ sáng đến 833 giờ sáng để bảo trì. Trong thời gian này, nếu bạn cần hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 710-6477-911. Nếu bạn cảm thấy sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác đang gặp nguy hiểm trước mắt, vui lòng gọi XNUMX để được hỗ trợ.

Kết nối với Mười Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng ở New Hampshire

Các thành viên của Phương tiện, xin vui lòng liên hệ tina.gaines@elevancehealth.com